ZAREGISTRUJ SA! | Zabudli ste heslo?

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránke

irc: irc.putnici.sk #putnici

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.


Standard user
rusalka
sarka
vlasto

poč. registrovaných užívateľov:4503

V tejto chvíli prezerá stránku 3 registrovaných užívateľov 13 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: romankapred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...

fóra : Všeobecná diskusia : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

page: 1 2 3  >>

carpo

Standard user

zaregistrovaný
Aug 18 2003
príspevkov: 812


Jun 11 2004, 07:20 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Ak sa chcete dozvedieť, prečo reinkarnácia nie je v biblii, resp. prečo ju rímsko-katolícka cirkev odmieta, predkladám vám tu historické fakty, ktoré viedli k takémuto stavu. Kto za to môže? Ako to celé začalo, ako prebiehal samotný koncil, ktorý to spôsobil? Sú tu fakty, ktoré môžete overovaním histórie potvrdiť alebo vyvrátiť. Fakty ako mená, roky, udalosti. Máte sa teda o čo oprieť. Je to však trošku ťažšie čítanie.Naša ortodoxná verzia Starého a Nového zákona vznikli skôr než v 6. storočí n.l., kedy byzantský cisár Justinián zvolal 5. ekumenický kongres do Konstantinopolu v roku 553, aby odsúdil Platónom inšpirované diela Origena. Pápežovi bolo zakázané zúčastniť sa ho a jeho verejné odsúdenie spomenuté kongresu bolo zosmiešnené.

Pozadie:
Justinián klesol na úroveň pešiaka vedeného vôľou nemilosrdnej ženy Teodory po sebazbožštení.
Teodora /508-547/ vládla dostatočnou mocou, aby vtedajšie záznamy mohla ovplyvniť tak, aby potlačila väčšinu dôkazovo svojej pochybnej minulosti. Jednou z jej čŕt, ktoré sú jej pripisované je, že bola nimfomanka.. Mesto bolo plné jej špehov, ktorí podávali správy o všetkom, čo bolo povedané proti nej alebo proti jej vláde. Vyžadovala pompézne ceremónie a nútila zúčastnených, aby sa ponižovali do nevídanej miery. Stručne povedané: stala sa tyranom vo veľkom štýle psychopatických cézarov minulosti. Kvôli jej krutovláde vypuklo v r. 532 povstanie, ktoré donútila Justiniána potlačiť.

Neskôr bol už Justinián obyčajnou hračkou v jej silnej ruke. Ona mohla slobodne sústreďovať energie proti najhroznejším zo svojich nepriateľov – proti rímskej cirkvi. Teodora v kresťanskej cirkvi videla niečo ako večný pomník svojho ega. Aby si zaistila večnú prítomnosť, snažila sa o totálnu zmenu základov viery, ktoré boli pre jej zámery príliš vznešené.

Monofyzická doktrína:
Bola to sekta, ktorej neskôr pripadla úloha zdiskreditovať všetky zmienky o reinkarnácii v starých rukopisoch a cirkev rozdeliť na dve bojujúce frakcie. Cirkev sa okolo roku 300 nielen zmietala medzi konfliktnými schizmami, ktoré zničili solidaritu kresťanskej cirkvi, ale tiež n narážala na aktívny a tvrdošijný odpor zo strany pohanských náboženstiev. Nanešťastie vplyvom jej najaktívnejšieho učiteľa Eutycha prešla Teodora k vyznavačom tejto kontroverznej monofyzickej dogmy. Chcela potlačiť Origenove učenie, ktoré tak hlboko ovplyvnilo dávnych kresťanských vodcov. Origenes vlastne vytvoril metempsychózu...
Teodora k tomuto učeniu priviedla aj svojich najoddanejších diakonov Virgília a Antima.
Monofyzici vo vyvolávaní sporov pokračovali do roku 451, keď zvlášť zvolaný cirkevný koncil lojálny k Origenovému učeniu, Krista rozdelil na dve podstaty – ľudskú a božskú – čo potvrdzuje reinkarnáciu.

Chalcedónske vyznanie, 451 n.l.:
Dobre myslené rozhodnutie známe ako chalcedónske vyznanie, chrániace Origenovo učenie /reinkarnáciu – metempsychózu/, sa v konečnom dôsledku stalo odrazovým mostíkom pre všetky podvody, ktoré nasledovali.
Jedným z prvých Justiniánových verejných činov bolo, že patriarchu v Kostantinopole prinútil vyjadriť svoju plnú vernosť chalcedónskemu vyznaniu.
To poskytuje jasný dôkaz, že pred Teodoriným nástupom na scénu Justinián sympatizoval s Origenistami, ktorí boli prívržencami rímskej cirkvi. A predsa neskôr, r. 543 na Teodorino naliehanie zvolal lokálnu synodu, aby zdiskreditoval a zakázal Origenove písma. Teodora začala kampaň venovanú potlačeniu každej pasáže biblie, ktorá ako absurdná mohla ukázať jej nádej na okamžité zbožštenie po opustení tohto života.

Antimus:
Teodoriným prvým ťahom v strategickej hre bolo podmanenie si a zjednotenie rôznych vetví východných cirkví. V otvorenom rozpore s Vatikánskym protokolom svojho lokaja Antima vymenovala za patriarchu Konstantinopolského.
Teodora ho povolala za účelom odvolania chalcedónskeho vyznania. Naraz sa dostala do konfliktu s Pápežom a Antimusom.

Pápež Agapetus:
Poukázal na pápeža ako na toho, čo schybil vo viere. To Justiniána prebralo a nekládol žiadne prekážky tomu, aby pápež ukázal svoju moc a odvolal votrelca Antima a aby po prvýkrát v histórii cirkvi osobne do úradu uviedol jeho legálne zvoleného nástupcu Nemasa.
Nanešťastie pre duchovnú osud Európy svätý a nepodplatiteľný Agapetus zomrel ešte toho roku /536/. Na jeho skorom odchode sa pravdepodobne podieľala aj Teodora. Keď bol Agapetus mŕtvy, bolo jednoduché Nemasa zraziť na kolená a prinútiť ho, aby cisárovým menom odsúdil existujúcu origenskú diecézu. Od tejto doby Justinián iba poslušne podporoval všetky Teodorine čistky voči origenizmu.

Pápež Silverius:
Teodorina snaha o sebazbožštenie dosiahla neuveriteľných rozmerov. Pretože cisárovná bola smutná zo smrti patriarchy Antima, ktorého najsvätejší pápež Agapetus odvolal z dôvodov kacírstva a nahradil ho Virgíliom, poslala Agapetovmu nástupcovi pápežovi Silveriovi do Ríma dopis: „Bez akéhokoľvek zaváhania príď k nám alebo bez váhania Antima povolaj na jeho miesto.
On odpovedal: „Nikdy nedopustím, aby som znovu povolal muža, ktorý bol odvolaný v dôsledku vlastného zblúdenia.“
Teodora pod ťažbou a paľbou intríg, zosnovaného procesu, obvinila Silveria, že posielal správy kráľovi Gotov. Toto zorganizoval na jej povel generál Belisarius. Chcela tam totiž dosadiť svojho človeka – Virgília. Virgílius sa tváril, že vzal Silveria pod osobnú ochranu, ale v skutočnosti ho poslal do exilu na Pontus, kde zomrel.
Ďalší Teodorin ťah bol najodpornejší zo všetkých. Stala sa jedinou cisárovnou v histórii, ktorej sa podarilo na trón dosadiť vlastného pápeža – Virgília. – bolo to v Ríme 538. V skutočnosti sa to však javilo tak, akoby sa pápežského trónu chopila osobne.

Piaty ekumenický cirkevný koncil:
Teodora, ktorá zorganizovala vraždu dvoch pápežov, očakávala, že ich nástupcu Virgília nakazí svojou túžbou vymazať všetky stopy chalcedónskeho vyznania a rozdelenie Krista na dve entity – ľudskú a božskú. Nepodarilo sa jej to. Čo spôsobilo jej smrť, asi nikto určite nevie. Encyklopédia britanica uvádza rok jej smrti 547.
Jedna vec je istá: Justinián svoje záležitosti vybavoval rovnako akoby mu stála po boku. Bol rozhodnutý zbožštiť ju aj seba úplným obrúsením každej hrany kresťanského náboženstva, ktoré akýmkoľvek spôsobom mohlo tento groteskný zámer zmariť. Ktorá cirkevná doktrína ho mohla ponížiť viac, ako neúprosný zákon reinkarnácie, zákon príčiny a následkov? Ktorý iný zákon mohol znehodnotiť ich cisárske postavenie, i jeho družky, v okamžiku smrti, než ten, ktorý ich obidvoch redukoval na obyčajné, priemerné, nevyvinuté duše, nútené znovu sa vrhnúť do života plného biedy, aby boli ich činy vyvážené?

Edikt troch kapitol:
Úvodným faktom v tejto hre Justiniánovi poslúžilo oprášenie bezzubého a zabudnutého občianskeho práva nepoužívaného od r. 531. Hovorilo sa mu edikt troch kapitol /trojkapitolový edikt./ Používal sa v dobe heretických samozvaných biskupov – Teodora, Teodreta a Ibara. Tento edikt veľmi znepokojoval Virgília. V roku 553 sa Justinián rozhodol, že je nevyhnutné použiť drtivú váhu 5. ekumenického cirkevného koncilu k začleneniu tohto nevýznamného článku do celkového komplexu kanonického práva. Z koncilu vylúčil všetkých západných biskupov, okrem šiestich, zatiaľ čo prístup umožnil 159 východným biskupom; všetci boli Monofyzici; Justinián Virgília vyprovokoval k oneskorenej, ale odvážnej reakcii. Pápež Virgílius požadoval, aby východní aj západní biskupi mali rovnaké zastúpenie. To bolo Justiniánom nekompromisne zamietnuté. Okradnutý o zvyšky svojej autority pápež Virgílius odmietol zúčastniť sa koncilu, aj keď jeho motívom mohla byť skôr sebaobrana než lojalita s Vatikánom. Na konci koncilu Justinián oficiálne prehlásil, že jediným dôvodom bola legalizácia dobre známeho trojkapitolového ediktu. To sa uskutočnilo. Pápežovi Virgíliovi bola doručená oficiálna správa, že onen edikt sa stal zákonom.

Ak niekto chcel vymazať Origenove písomnosti, bezprostredným výsledkom by prirodzene bolo i vymazanie chalcedónskeho vyznania z r. 451. Preto je dôležité, aby sme ono vyznanie nikdy nezamieňali v súvislosti s podivným trojkapitolovým ediktom. z r. 531.

Kto teda koncil vlastne zvolal?
Monofyzici boli povolaní, aby znovu zjednotili cirkev svojich východných pevností. Za kulisou 5. koncilu totiž prebiehali isté aktivity, ktorých obeťami sa stala reinkarnácia vo všetkých Platónskych, Origenských, svetských i nesvetských formách.
Justinián bol laik, ktorý sa zaplietal do cirkevného práva. Titulárna hlava rímskej cirkvi nesúhlasila so zvolaním koncilu a nezúčastnila sa ho, aj keď neskôr pápež napísal dopis uznávajúci koncil. Nespomenul však Origena. Iba šiestim západným biskupom bolo dovolené hlasovať. VÝSLEDKY KONCILU POTLÁČALI ORIGENIZMUS V KRESŤANSKEJ CIRKVI. Ak aj prostredníctvom koncilu Origen nebol zakázaný ako kacír, zaradenie jeho mena do zoznamu kacírov viedlo mnoho neskorších kresťanov, dokonca i koncily k tomu, že o ňom premýšľali ako o kacírovi. Okrem toho zaradenia Origena do 11. zoznamu kacírov predstavovalo útok na všetkých cirkevných otcov, ktorých diela boli Origenom inšpirované. Kópií ich diel nebolo mnoho a dali sa ľahko vystopovať. Staré písomnosti boli v latinčine alebo v gréčtine. Obvykle nebolo dovolené, aby sa dostali do rúk laikom. Iba zlomok kláštorov malo odvahu podviesť svojho cisára a ukryť ich originálne verzie.
Viacero otázok zostáva nezodpovedaných, napr.: Akým procesom prešiel Vatikán, keď pápež dobrovoľne uznal Anatémy a oficiálne ich akceptoval ako kanonické právo?

Katolícka encyklopédia nás informuje, že Virgílius a 4 pápežovia nasledujúci po ňom, pozornosť trojkapitolovému ediktu venovali iba v súvislosti s koncilom. O origenizme hovorili, akoby vôbec nič nevedeli o jeho zákaze.
Je však nutné povedať, že skutočné závery koncilu nikdy neboli poskytnuté cirkvi v Ríme. Tým pádom nikdy neboli ratifikované. Koncil nebol ničím iným, než vypracovaným zastieracím manévrom, ktorý mal skryť oveľa tajnejšiu konklávu, ktorá v tichosti prebehla niekoľko dní pred koncilom. Na tejto tajnej schôdzke, podľa katolíckej encyklopédie, „biskupi, ktorý sa už zhromaždili v Konstantinopole, sa na rozkaz cisára zaoberali formou origenizmu, ktorá nemala nič spoločné s Origenom, ktorá však bola vyznávaná, ako vieme, raz z origenských siekt v Palestíne. Encyklopédia tak súhlasí so stanoviskom, že biskupi poslušne podpísali 15 anatém vytvorených cisárom proti Origenovi a že Teodor z Citopolinu, ktorý bol oddaný Origenovi, k tomu bol donútený.
Ale! A tomu by sme mali venovať veľkú pozornosť, neexistuje dôkaz, že bolo požadované ich uznanie pápežom, ktorý v tej dobe protestoval proti zvolaniu koncilu.
Behom nasledujúcich takmer 40 rokov, ktoré od koncilu uplynuli, žiadna cirkevná autorita k preskúmaniu tohto problému nepodnietila a ani neprejavila záujem urobiť to.
Behom mnohých storočí, keď si cirkev myslela, že Origena zakázal, sa vlastne mýlila, avšak dôsledky tohto omylu pretrvávajú dodnes.

Dodatok – 15 anatém proti Origenovi:
Henry Persival v plnom znení vytlačil 15 anatém proti Origenovi. Sú ľahko dostupné v Hetovej a Krenstenovej vynikajúcej Reinkarnácii východne-západnej antalógii, Julien Press, New York 1961.

Napr.:
Klauzula 2,: Keď ktokoľvek povie, že stvorenie všetkých predstaviteľných vecí zahŕňa iba inteligenciu bez tela a že medzi nimi vládne jednota, čo sa týka zhody substancie sily a energie, že duše boli v jednote s Bohom a poznali Boha – slovo, ale preto, že už si nepriali pohľad na Boha, oddali sa špatnostiam. Každý podľa svojich sklonov. Vzali na seba telá, viac alebo menej hmotné a obdržali mená, nech je anatéma, t.j. prekliaty.

Klauzula 3.a 5. sa predbiehajú vo svojej nezmyselnosti, ale klauzula 7. hlása: Keď ktokoľvek povie, že Kristus sa zmiloval nad padlými, ktorí sa zjavili medzi duchmi len preto, aby ich zachránil alebo spasil, prechádzal rôznymi úrovňami, rôznymi telami a rôznymi menami, stal všetkým a všetkými, anjelom medzi a anjelmi a silou medzi silami. Nakoniec na seba vzal mäso a krv, ako sú naše a stal sa človekom medzi ľuďmi. Keď ktokoľvek povie toto, ak nebude svedčiť, že Boh – slovo sa ponížil a stal sa človekom, nech je anatéma – prekliaty.

Klauzula 12. sa snaží zachrániť to najlepšie z predchádzajúcich klauzulí: Ak ktokoľvek vyriekne, že budúci súd znamená zničenie tela a že po ňom nebude existovať žiadna matéria, ale iba duch, nech je anatéma – prekliaty. To z Kristovho historického triumfu nad telom prostredníctvom smrti a z mŕtvychvstania činí zbytočné gesto, učinené bez akéhokoľvek konštruktívneho zámeru.

Klauzula 15.: Ak niekto povie, že život duchov bude podobný životu, ktorý bol na začiatku, akoby duchovia vôbec neupadli, takže koniec bude začiatkom, nech je anatéma – prekliaty.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
lev

Standard user

zaregistrovaný
Mar 18 2004
príspevkov: 373


Jun 11 2004, 08:02 (UTC+0)    *.datapac.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Kto bol Jan?

Na tuto otazku jezis odpovedal:

Jan je Elias a ak to nikto moze prijat nech prijme.

Biblia reinkarnaciu pozna ale chape uplne inak.
Kabal tiez pozna Gigul a Ibur.

Lev

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 09:29 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Suhlasim s Levom.
Biblia pozna "reinkarnaciu" ale absolutne v odlisnej forme. Ako vyvin urcitej idey a Bozieho slova, ktore maju povinnost hlasat niektori vyvoleni "Len niekomu je to dane", nemysli sa tym, ze jeden clovek sa bude rodit 1000 rokov dookola a krystalizovat alebo co..svoju duch. podstatu. Kazdemu je dane urcite miesto a to musi co najlepsie zvladnut.

Sv. Pavol hovori: "Zostante v svojom povolani tam, ako vam to ulozil Boh....kazdemu je dane nieco ine..."

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
dezo

Standard user

zaregistrovaný
Sep 24 2003
príspevkov: 349

Jun 11 2004, 09:35 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Hlas-ty si tu zas. Zase same citaty, pleties tu povolanie z prerodzovanim, mas aj nejake osobne skusenosti /okrem zjaveni/, ci len dookola obmielas bibliu-co kde sa ti zda byt trefne?

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 09:40 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Aj tebe pekny den Dezko

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
carpo

Standard user

zaregistrovaný
Aug 18 2003
príspevkov: 812


Jun 11 2004, 09:42 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
> citujem hlas:
> > Sv. Pavol hovori: "Zostante v svojom povolani tam, ako vam to ulozil Boh....kazdemu je dane nieco ine..."

To je zaujimavy citat, len ci nie vytrhnuti z kontextu.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 09:44 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Nie je vytrhnuty z kontextu
Je ich viac v Pavlovych listoch, ale nechcem to tu pretazovat citatmi, lebo to mnohym vadilo

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Tlalok

Standard user

zaregistrovaný
Jan 01 1970
príspevkov: 1251

Jun 11 2004, 09:50 (UTC+0)    *.uniag.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
mno tak trochu nao lebo otrok ma podla neho verne sluzit svojmu panovi.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 09:52 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Suhlasim. Zdoraznuje vyznam hierarchie, ktory pochopil chvalabohu aj E.Levi, ktory bol pevny zastanca katolicizmu, rimskej cirkvi (hoci bol z nej exkomunikovany) a hierarchie

Poriadok musi byt. Misi bud

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
carpo

Standard user

zaregistrovaný
Aug 18 2003
príspevkov: 812


Jun 11 2004, 10:05 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Len vies v listoch adresuju apostoli info konretnym ludom pre konkretne situacie, tym neomozes odporovat reinkarnacii.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 10:06 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Carpo, tu nesuhlasim, to, ze ti niekto povie napr. "nestrkaj ruku do ohna", neznamena, ze to nemoze platit aj pre ineho.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
carpo

Standard user

zaregistrovaný
Aug 18 2003
príspevkov: 812


Jun 11 2004, 10:08 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Dam ti priklad z biblie. Raz dosiel za Jezisom nejaky bohac a opytal sa ho co ma robit aby sa dostal do neba. A jezis mu povedal, ze nech rozda vsetko co ma a ide s Jezisom. - tym chcem povedat nasledovne. To ze Jezis mu toto povedal neznamena ze vsetci teraz mame rozdat alebo predat vsetok svoj majetok. On to povedal tomuto cloveku, lebo vedel, ze jemu najviac v duchovnomo vzostupe pomoze prave toto. A tak je to podla mna aj s listami. Ale preverim si to...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 10:21 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Mozem ta usetrit, nic ineho tam nezistis len to, co som tvrdil.


Dalej, ten Bohac, to si moc zjednodusil. Jezis vyzyva vsetkych, ze ak chcu byt bohati, aby davali a potom pripaja dalsie prikazania a blahoslavenstva, cize neznamena to iba jedno, ale mali by sme sa snazit vo vsetkych oblastiach byt laskavy a sebaobetujuci. Inac, potvrdil si moje (teda aj Pavlove) slova, ze napr. ten mladik mal predat majetok, lebo to bolo podstatne v jeho zivote "Kazdy nech zostava v tom, co mu bolo dane - aj v povolani"

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
carpo

Standard user

zaregistrovaný
Aug 18 2003
príspevkov: 812


Jun 11 2004, 10:25 (UTC+0)    *.o-dsl.nextra.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Jasne v pohode ja s Pavlom suhlasim, len hovorim, ze to nie je argument proti reinkarnacii, to je vsetko. Inac uz je pekne usmevne. reinkarnacia ano, nie, ano, nie, ano... ;-)

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
hlas

Standard user

zaregistrovaný
Oct 10 2005
príspevkov: 2488

Jun 11 2004, 10:27 (UTC+0)    *.jfmed.uniba.sk
Re: Cirkevné zamietnutie REINKARNÁCIE - hist. fakty
Carpo, ono si to mozno zle pochopil, lebo ten prispevok nie je zamerany proti reinkarnacii. Moj nazor na reinkarnaciu poznas a nemyslim si, ze v nejakej 800s. knihe je podany jediny vyklad toho, co sa za reinkarnaciu povazuje. Mna zaujima TU A TERAZ a ostatne mi je ukradnute.

"Kazdy den ma dost svojich starosti"

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
page: 1 2 3  >>


powered by EDGE

http://www.putnici.sk/forum.php?thread=13878&did=multV%9Aeobecn%E1%20diskusia&page=0#th13878